ინფორმაცია მწვანე სკის ხარისხის ნიშნის შესახებ:

როგორ მოვიპოვოთ ხარისხის ნიშანი?

პროექტის შესახებ ცნობებს მკითხველი უახლოეს მომავალში იხილავს.

 

მწვანე სკის სტანდარტი

მწვანე სკის ხარისხის ნიშნის მოპოვების პროცედურა

განაცხადის ფორმა ხარისხის ნიშნის მოსაპოვებლად