ჯანმრთელი საფუტკრე - ტრენინგი მეფუტკრეებისთვის (5 მარტი. 2022)

05/02/2022

ტრენინგი მეფუტკრეებისთვის

ტრენინგი ეძღვნება ფუტკრის დაავადებების მართვის საკითხებს, რომლებიც განხილული იქნება მეფუტკრეობის თანამედროვე ტექნოლოგიების ჭრილში.

ადგილმდებარეობა წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. ბანოჯა

ტრენინგზე დასწრება უფასოა, მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგიისტრაციო ფორმა.